EAT Danao - Kakayanin ko ba?Kakayanin ko kaya ang mga Danao Adventure na ito? Can I take the Danao Plunge?


Ako na ba ang susunod sa picture na ito?!

Abangan..


Haha. Waah. Natatakot na ako. :-ss

No comments:

Post a Comment

Instagram